Nieuwsbrief diabeet

Onderwerp: Voetzorg 2015

Geachte heer/mevrouw,

In 2015 vindt er een aantal wijzigingen plaats in de manier waarop de voetzorg voor mensen met diabetes geregeld is. Ook u kunt hiermee te maken krijgen.
Via deze brief wordt u geïnformeerd over de veranderingen en waar u op moet letten.

Zorgprofielen
In 2014 was de simms classificatie van belang voor de vergoeding . In 2015 word dat ook in zorgprofielen ingedeeld. Met ingang van 2015 wordt de voetzorg opgedeeld in zorgprofielen. Er zijn 4 zorgprofielen, waarbij geldt dat hoe hoger het zorgprofiel is, hoe meer voetzorg noodzakelijk is. U loopt dan namelijk meer risico op wondjes. Het vaststellen van het zorgprofiel gebeurt onder verantwoordelijkheid van de behandelend arts. Die kan dat uitbesteden aan verschillende zorgverleners, bijvoorbeeld een diabetisch verpleegkundige of een praktijkondersteuner(ziekenhuis internist). De hoogte van het zorgprofiel bepaalt of de voetzorg vanuit de basisverzekering of vanuit de aanvullende verzekering vergoed wordt. U moet zo snel mogelijk bij U behandelende arts een afspraak maken om U zorgprofiel vast te stellen om nog eventueel vergoeding te krijgen.

Basisverzekering
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van uw voetzorg via de basisverzekering (zorgprofielen 2, 3 en 4) dan zult u doorverwezen worden naar een podotherapeut. De podotherapeut onderzoekt uw voeten nauwkeurig en schrijft een persoonlijk behandelplan. In dat plan staat onder meer hoeveel voetzorg u nodig heeft. De Podo therapeut regelt dan de afstemming van de voetzorg met de pedicure.

Aanvullende verzekering
Als uw voetzorg niet door de basisverzekering gedekt wordt (zorgprofiel lager dan 2), dan is soms vergoeding mogelijk onder de aanvullende verzekering. Let hierbij op uw polisvoorwaarden.

Zonder vastgesteld zorgprofiel geen vergoeding .Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan beantwoordt ik deze graag.

Met vriendelijke groet,

Pedicure  Zonnecentrum  Schoonheidssalon
Erika